近期網誌簡介

2011年5月12日星期四

苦海孤煙

政府常說要社會和諧,想要人開心並非單靠口講,更難以期待,要做實事方可達到。瘋狂加煙稅,美其名為市民健康著想,實則不斷用盡方法擾民,同時又搏取非吸煙者對政府的同情。


煙稅加得昏了頭,連食口煙也變成有錢人專屬玩意。
加煙稅促使走私煙猖獗,政府自以為聰明。
企圖用加煙稅掩飾施政敗壞,只有愚蠢的道德狂人才會信為正道。


我個人認為非常簡單,吸煙只有一個理由和一個責任:自己喜歡就是理由和不要吸煙影響到別人,that's it。等於我去買隻爵士樂唱片而不買陳奕迅,不代表我踩低陳奕迅,也無須搬一大堆「爵士樂的深層文化意義ABCDEFG」,因為喜歡就去聽,因為喜歡吸煙就吸煙,和聽音樂一樣,不應騷擾到其他人,正如吸煙在不影響他人的情況下,也無須由政府充當道德父母來禁制。我知道總有「道德正義救世主」人士高呼:「喂,吸毒自己吸都影響唔到人架,點解要禁毒呢又?」,或「要用公家醫療醫你班仆街肺癌煙剷,對其他市民公平嗎!?」,請這些道德狂人去食屎吧。道德狂人美其名為社會好,其實是一班內心極度自卑、又想借道德之名來行使霸權的人,我總覺得這些道德上腦的人心理不平衡,經常要用道德作心靈自慰,真陰公,吸煙與非吸煙之間,要取得平衡不難,禁止在街上吸煙,及大部份公眾場所一律禁煙就可以了,無須加煙稅,社會也不需要太多道德家。


吸煙當然不能稱為「有益身心的嗜好」,我也不會列舉其他有害但又好像有品味的嗜好來美化吸煙,事實上,吸煙最大問題是影響別人,當然是指非吸煙者,但有些吸量少的煙民也不喜歡時刻聞到二手煙的,所以限制吸煙場所已很足夠,試想象,街上一律不准吸(日本如是),幾乎所有公眾場所不能吸,有人更認為家中有小孩不能吸,絕少地方容許吸煙,這已經大大減低了吸煙的趣味,煙民未必即刻戒煙,但起碼吸少很多。話說回來,很多事情其實無須一定要「戒掉」,為什麼一定要戒呢?等於不愛吃辣的人,也無必要高呼「嚴禁辣食」,總之影響不到他人就是了,這是社會人與人的包容,切勿誤信道德狂人的謊言,狂人只是一群心理失衡的人而已。


話說回來,極少聽見煙民會大聲說「吸煙無損健康」甚至「吸煙有益健康」,吸煙並非良好嗜好,這是共識。有煙民與反煙者不斷糾纏「吸煙是否有害健康」的無聊辯論,非常多餘,這種爭拗不會有結果。吸煙不影響他人已經很足夠,正如我不吃辣,喜愛辣食的人請不要迫我吃辣,更不要所有食肆都只賣辣食,道理是一樣的。反煙者把禁煙變成普世價值,我們要明白「普世價值」的真義,在於包容、體諒多於道德掛帥,在適當的管制下,吸煙者無權利、也不能影響別人,所以舉吃辣做例子,你吃辣我不吃,我是否可用「道德 / 健康」來推翻你吃辣呢?如果你自己吃沒有迫我吃,為什麼我還要禁制你呢?社會現在流行道德霸權,卻漠視了體諒與包容。


以吸煙和飲酒比較,其實客觀來講,飲酒禍害較大,飲酒最大害處是亂性,酗酒的人通常失去理智,包括醉酒駕車撞死人、打老婆仔女(當然也有打老公打男友)、醉酒打鬥、數不盡的害處,而且酒精也嚴重傷身(以烈酒為甚),經常飲酒的人肝臟一定有事,又通常會引發血壓高。常說吸煙引致肺癌,但奇又奇在好多肺癌患者一生沒吸過一口煙,甚至無數高血壓患者也非煙民,這就很奇怪,聽過不止一次鼓吹禁煙的人說「我爺爺吸了成世煙,八十幾歲終於被香煙奪走生命」,我心諗:「大佬你八十幾歲,都應該拜拜啦下話??」酒類是大生意,很難想象全球所有食肆、酒店、零售商一律禁酒,對全球的經濟會造成什麼樣的災難.....噢,差點忘了,現在流行品嘗紅酒,這麼好的東西又怎能禁呢。


其實煙民並非要做霸王,只想繼續享受一己嗜好,對健康的好與壞,既已成年,嗜好是自己揀的,生命也是自己掌握的,無需由一班自命道德的狂人來騷擾。據悉,所謂吸煙調查,通常只會向非吸煙者詢問,就像「互聯網對青少年身心發展的影響」之類的問卷,只向從不用電腦、從不認識互聯網的家長及教師詢問,然後一大堆誤導性問題,例如「網上很多色情資訊,你認為睇鹹網會否對少年產生不良影響呀?」的多餘問題,但不會提及網上也有無數有用知識。禁煙也一樣,非吸煙者當然想全球禁煙,反正影響不到自己。只要立法規定不淮街上吸煙,和大部分公眾場所禁煙(現在已實行),基本上已杜絕了所有二手煙,拿煙民來做磨心,只會不斷破壞社會和諧,財政預算案推行加煙稅,無非為垃圾政策護航,轉移民眾視線,坊間為禁煙喝彩,卻忘記了其他施政失誤,政府深明香港人弱點,把煙民包裝成邪惡稻草人,讓市民去打、去批鬥,高官大爺在背後偷笑:「港喱真蠢,我們又過骨了...」....真悲哀。

20 則留言:

hkeric 說...

吸煙引起的健康問題,係唔係保證唔會用公帑醫?

如果不是,吸煙便會影響其他人了.

陳大文部落 說...

hkeric:

一個垃圾政府,事實上極需要一大班非常蠢而且要不知自己蠢,更要以蠢為自豪的笨人去相信,道德禁煙就是最明顯例子。

如果你問:「可否保證吸煙引起的健康問題完全不涉及公帑」,我可以很簡單答你。

你會唔會感冒的?會唔會有其他病的?感冒是閣下「不小心」著涼而起,若果你去看公立醫生,就是「由於閣下的不小心,因此要動用公帑來醫治」,所以除非你所有病都看私家,否則無數病症都可以基於個人的不小心而來,例如飲食過量的人也會有高血壓、糖尿等等,又可否訂立法例,規定「非自然形成的疾病才可看公立醫療」呢?

之所以我說道德掛帥高呼禁煙的人是蠢,說得一點沒錯,一早已看清楚中國香港人皮膚下骨髓遇的天然愚笨,這麼簡單的邏輯,政府高官當然明白,因此加以利用來控制笨市民。

說到道德,很多港喱都自鳴得意自命不凡,口頭蟬「影響到我囉」、「對我有影響喎」以為世界必須以自己為先,行出街見這麼多大貨車狂噴廢氣,你覺得貨車和巴士廢氣是否完全不對健康構成影響?其實道德港喱心裡知答案,但奈何無牙力扯不上道德範疇,所以禁煙是最好的道德自慰。

愚民各處有,香港何其多,真陰公。

我不是港哩 說...

日後如果有機會從政,邀請大文兄做智囊是個不錯的選擇——把這班非常蠢而且要不知自己蠢,更要以蠢為自豪的笨人治得聰明一些吧!

不知大文兄有意否?這可是很好玩的!哈哈哈。

匿名 說...

感激大文兄为我等烟民一吐苦水。烟税越加其实结果税收会越少,走私越猖獗...这样也好,社团多了港府提供的收入,社会进一步河蟹!社团有考虑过籍此广收门生,以会员制认购走税烟,此财路也!场面一定热闹。

陳大文部落 說...

最好笑嘅係,香港真係不少人深信政府加煙稅是基於為人民健康著想,證明近年聘請的智囊團真的明白港人弱點,小小技兩已見成效,相信在凸首智囊的報告中,必把港人的愚笨道德觀列入「必讀」綱領,順手給中聯辦,一眾官員無不拍爛手掌,說:「原來港人這麼易對付,他媽的早知如此就不用煩惱了吧!」....

hkeric 說...

無晒d留言.不如我再問一次,睇下博主會唔會有新答案?

吸煙引起的健康問題,係唔係保證唔會用公帑醫?如果不是,吸煙便會影響其他人了.

陳大文部落 說...

由於日前 google 網站被 facebook 聘請的大陸黑客攻擊,所以 blogger 的 blogspot.com 暫停了運作,現已恢複正常,但 5月12日的留言全部消失。由於有留底,現把當日的留言重貼。

陳大文部落 說...

hkeric 已針對您的文章「苦海孤煙」留下新意見:

吸煙引起的健康問題,係唔係保證唔會用公帑醫?
如果不是,吸煙便會影響其他人了.

由 hkeric 於 2011年5月12日下午12:52 張貼在 陳大文 部落

陳大文部落 說...

hkeric:

一個垃圾政府,事實上極需要一大班非常蠢而且要不知自己蠢,更要以蠢為自豪的笨人去相信,道德禁煙就是最明顯例子。

如果你問:「可否保證吸煙引起的健康問題完全不涉及公帑」,我可以很簡單答你。

你會唔會感冒的?會唔會有其他病的?感冒是閣下「不小心」著涼而起,若果你去看公立醫生,就是「由於閣下的不小心,因此要動用公帑來醫治」,所以除非你所有病都看私家,否則無數病症都可以基於個人的不小心而來,例如飲食過量的人也會有高血壓、糖尿等等,又可否訂立法例,規定「非自然形成的疾病才可看公立醫療」呢?

之所以我說道德掛帥高呼禁煙的人是蠢,說得一點沒錯,一早已看清楚中國香港人皮膚下骨髓遇的天然愚笨,這麼簡單的邏輯,政府高官當然明白,因此加以利用來控制笨市民。

說到道德,很多港喱都自鳴得意自命不凡,口頭蟬「影響到我囉」、「對我有影響喎」以為世界必須以自己為先,行出街見這麼多大貨車狂噴廢氣,你覺得貨車和巴士廢氣是否完全不對健康構成影響?其實道德港喱心裡知答案,但奈何無牙力扯不上道德範疇,所以禁煙是最好的道德自慰。

愚民各處有,香港何其多,真陰公。

由 chan tai man 於 2011年5月12日下午2:01 張貼在 陳大文 部落

陳大文部落 說...

我不是港哩 已針對您的文章「苦海孤煙」留下新意見:

日後如果有機會從政,邀請大文兄做智囊是個不錯的選擇——把這班非常蠢而且要不知自己蠢,更要以蠢為自豪的笨人治得聰明一些吧!

不知大文兄有意否?這可是很好玩的!哈哈哈。

由 我不是港哩 於 2011年5月12日下午10:07 張貼在 陳大文 部落

陳大文部落 說...

匿名 已針對您的文章「苦海孤煙」留下新意見:

感激大文兄为我等烟民一吐苦水。烟税越加其实结果税收会越少,走私越猖獗...这样也好,社团多了港府提供的收入,社会进一步河蟹!社团有考虑过籍此广收门生,以会员制认购走税烟,此财路也!场面一定热闹。


由 匿名 於 2011年5月13日上午1:16 張貼在 陳大文 部落

陳大文部落 說...

最好笑嘅係,香港真係不少人深信政府加煙稅是基於為人民健康著想,證明近年聘請的智囊團真的明白港人弱點,小小技兩已見成效,相信在凸首智囊的報告中,必把港人的愚笨道德觀列入「必讀」綱領,順手給中聯辦,一眾官員無不拍爛手掌,說:「原來港人這麼易對付,他媽的早知如此就不用煩惱了吧!」....


由 chan tai man 於 2011年5月13日上午3:06 張貼在 陳大文 部落

Unreality 泡影 說...

唉, 其實香港好多人都冇乜公德心

你奢望幾多煙民可以有公德心咁吸煙呢? 見到D排住隊仲吸煙既人, 完全唔顧跟住隊既細路

唉, 如果香港人真係識得有公德心咁吸煙, 我都覺得陳大文你呢幾篇文係OK的

但好可惜好多煙民都做唔到你既要求呢...

仲記得我細個既時候, D人搭LIFT都仲識按住OPEN掣俾人入LIFT

對香港人既公德心, 越黎越失望。

唔係想講陳大文呢幾篇煙文章有問題, 而係文章前提既「吸煙之餘唔影響其他人」將會像「公德心」一樣隨時間消失

hkeric 說...

博主自己話"吸煙只有一個理由和一個責任:自己喜歡就是理由和不要吸煙影響到別人"

所以我問"吸煙引起的健康問題,係唔係保證唔會用公帑醫?如果不是,吸煙便會影響其他人了"

博主可以選擇答
1.吸煙不會影響其他人
2.吸煙會影響其他人
3.吸煙不會引起健康問題,所以吸煙不會影響其他人
4.吸煙會引起健康問題,但我睇私家醫生,所以我吸煙不會影響其他人
5.吸煙會引起健康問題,而睇多d醫生,增加消費,是正面的影響

但博主選擇答:其他人其他事都會用公帑醫

言下之意,博主所謂的”不要吸煙影響到別人”,是不包括對自己健康引起問題而要用公帑醫而影響到別人得到公立醫院的服務了.

陳大文部落 說...

首先,我無興趣果類非黑即白、打稻草人的選擇題,因為發這類問題的人,本身已經有導向答案,無論怎樣選擇都會墮入死角,而且邏輯混亂,在混亂中爭辯,不能針對問題。

道德狂想家通常有共通點,認為社會上自己最大,而前提建築在某些影響不到自己的標準上,例如吸煙的人,由於禁煙對自己無影響,所以很樂意見煙民苦惱反抗禁煙,而且喜歡搬一大堆道德論、社會幸福論出來,將所有事推向那些假想敵(包括煙民 ),指煙民所有動作都是邪惡,煙民要像神仙一樣,不吃人間煙火,更要每天向社會貢獻無限金錢,當然還包括「無論什麼病都不得佔用偉大的公營醫療」,不過,就算有些富有煙民真的光顧私家醫生,也會時常做善事,禁煙道德家又會說:「車!梗係知身有屎至會捐錢啦,私家醫生都係政府大學培訓出來的!!」....

如是者,和道德上腦的人還有什麼可爭辯呢,等於向中共詢問何謂民主,只會得到無聊答案。

Unreality 泡影 說...

「 認為社會上自己最大」「指煙民所有動作都是邪惡」

其實 hkeric 好像未至於這樣偏激

大家各有觀點... 緩和少少氣氛討論, 好過將言論偏激化

hkeric 說...

Unreality 泡影

突然諗起呢一個例子

”禮義廉”先話”我冇犯法”.之後話”我冇知法犯法”,最後話”法律不外乎人情”

如果個definition可以唔同人,唔同時間,唔同情況之下,有唔同演繹,大家又可以點樣進行有意義的討論?

其實我又諗,singapore都禁煙,又同香港有咩分別?另外,問下d醫科生,都應該知食煙對個肺有其大傷害.

陳大文部落 說...

根本用道德理由禁煙的的人,包括政府,已經非常偏激,將所有問題都推向煙民身上,已經沒有討論餘地。

用無數導向性問題、扭曲言論先把煙民定罪,也不見得這是討論,所以我覺得無謂糾纏這類道德批判。

又給我說中,吸煙又和民建聯有什麼關系呢?不如將吸煙推向「地球生態變差」、「由於煙民乜乜乜,所以社會乜乜乜」都得,這種萬能理論很易用。

政府狂加煙稅,只為垃圾施政補鑊,企圖爭取社會上一些道德支持,同時引發很多社會分化,令煙民和港式道德家互相憎恨,然後花很多精力辯論,港式道德家最喜歡引經據典搬大堆偉論出來無限上綱,在這個極無聊兼擾民的政策上爭辯,絕對是浪費時間。

現在政府聘用的新智囊,的確比以前董建華時期聰明,知道港人的道德愚昧,並加以利用,果然一擊即中。

『問下d醫科生,都應該知食煙對個肺有幾大傷害...』,又是這類必然理論,文章已說過煙民也不會認為吸煙有益健康,不如你去問醫生:「油炸食物、飲汽水會否損害健康?」,都會是同一答案。

禁煙道德家喜歡指控煙民「不願意進行有意義的討論」,但事實上,道德家先把煙民定性為罪犯,無論煙民怎樣解釋,道德家都會指為「詭辯」,究竟所謂「有意義的討論」,是誰先令討論變得無意義?道德家自己好好想一想,繼續做特區政府的棋子。

hkeric 說...

實在很有趣

陳大文部落 說...

hkeric:

我都覺得你好 funny。